Rumour: Bulldozer 50% faster than Core i7 950

Printable View